Om Stresscenter Dania

At skabe og udvikle sunde medarbejdere og sunde virksomheder. Det er, hvad vi brænder for hos Stresscenter Dania, der er en anerkendt vidensbaseret terapi- og coachingvirksomhed.

Vi tilbyder en bred vifte af inspirerende foredrag, sparringsforløb og workshops for ledere, ligesom vi har individuelle behandlingsforløb for stressramte medarbejdere. Alle forløb foregår hos erfarne, certificerede coaches og en række af sundhedsområdets dygtige behandlere.
Stresscenter Dania er det nye navn for ISAK Coaching og Terapi, der blev etableret i 2012. Navnet er ændret, da der i dag udelukkende fokuseres på ydelser indenfor stress management, stressbehandling og stresscoaching.

Vi er eksperter i at udvikle et godt arbejdsmiljø. Med vores effektive lærings- og behandlingsforløb bidrager vi til at reducere antallet af sygemeldinger, skabe større arbejdsglæde og øge effektiviteten.

Det er Ingelise Isak, virksomhedsleder og certificeret coach, der har grundlagt og er leder af Stresscenter Dania.

Om Ingelise Isak 

Kvinden bag Stresscenter Dania er Ingelise Isak, der både er certificeret stresscoach og mangeårig virksomhedsejer.

Med sin brede og dybe ledererfaring er hun garant for, at centrets behandlinger og læringsforløb både inddrager den enkelte medarbejders og virksomhedens perspektiv.

Ingelise Isak har følgende licenser og certificeringer:

  • Systemic Enneagram and NLP Master Coach, Danmarks Enneagramskole
  • Stresscoach, Forebyg Stress
  • Metakognitiv Stress Coach – Neokognitivt Institut
  • Tinnitus & Hypercausis Cognitive Behavioral Therapy Master,
  • Stressbehandler og stresscoach
  • Enneagram og NLP Coach
  • Metakognitiv stresscoach
  • Søvncoach
  • Tinnitusterapeut

Siden 2017 har Ingelise Isak hjulpet en bred vifte af medarbejdere og ledere med behandlingskrævende stress-symptomer og reaktioner.

Hun har tidligere været ejer af virksomheden Kommunikation og Formidling SKRIVETOLKENE, landsdækkende tolkeformidling med 23 ansatte tolke. Virksomheden havde rammeaftale med Undervisningsministeriet og drev virksomheden som hovedleverandør i tre danske regioner. I 10 år var hun projektleder på Castberggård, der er specialiseret i arbejdsmarkedsprojekter. Flere år i træk modtog Ingelise Isaks virksomhed puljemidler fra Socialministeriet i forbindelse med et kommunikationsprojekt indenfor visuel kommunikation.

 

Stressramt virksomhedsejer

Som travl virksomhedsejer af Margrethehuset, oplevede Ingelise Isak imidlertid selv hvad der kan ske, hvis man ikke passer godt nok på sig selv. Hun blev væltet omkuld af stress og valgte at lukke virksomheden. At mærke stressen indefra samt en Mastercoachuddannelse som Stresscoach har gjort Ingelise Isak til en troværdig og efterspurgt coach, terapeut, konsulent og underviser.

Alle har fortjent eksperthjælp til at håndtere en stressbelastning! Det er den overbevisning der driver ejeren af Stresscenter Dania.

Vi samarbejder med

 Via en bred vifte af dygtige strategiske samarbejdspartnere tilbyder Stresscenter Dania Stressbehandling, Stresscoaching, Stress management, Tinnitusterapi, Psykoterapi, Mindfulness, Qi Gong, Yoga, Psykomotorik og Osteopati, Leder- og medarbejderudvikling.