Teams – Ledere – Medarbejdere

Trivsel og stressfri arbejdsplads

Bliv stressfri på job

Det har store omkostninger for både medarbejdere og virksomheder, hvis stress florerer på en arbejdsplads.

Dårlig trivsel, langtidssygemeldinger samt tab af unikke kompetencer og værdsatte kolleger er blot nogle af de svære udfordringer, som stress bringer med sig.

Som anerkendt partner blandt små og mellemstore virksomheder tilbyder Stresscenter Dania en bred palet af effektive og praksisnære værktøjer, der helt konkret hjælper jer med at skabe en sund arbejdsplads.

Foredrag

Inspiration til medarbejdere, ledere, teams, HR og arbejdsmiljørepræsentanter

Workshops

For den mindre virksomhed eller teamet i den større virksomhed

Kurser

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere

Ledersparring

Dialogpartner og fortrolig ledersparring om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

CareCards

Målrettede virksomhedsaftaler – effektiv eksperthjælp