Vores speciale

Tinnitus Stress

Lyd og hørelse

Hvordan oplever du tinnitus?

Tinnitus (øresusen) er betegnelsen for forskellige lyde. Lyde – som kun du kan høre. Tinnitus opleves forskelligt og betegnes ofte som en hyletone, ringetone, brummen eller susen.

Oplevelsen af lyden kan dog være langt mere nuanceret. Tinnitus kan være vedvarende eller opleves som en tilstand, der kommer og går.

Det er vigtigt at understrege, at tinnitus er ikke en sygdom, men derimod et symptom der indikerer en fejlfunktion i høresystemet. Det gør ikke tilstanden mindre foruroligende i dette øjeblik, men det kan hjælpe til at forstå faktorerne bag. Næsten alle mennesker oplever sporadisk tinnitus. Men ofte kun som en midlertidig lydopfattelse og ikke noget, man tænker videre over. For de, hvor tinnitus er vedvarende og bliver en generende og negativ del af hverdagen, vil det ofte medføre følgevirkninger.

Følgevirkninger

ved tinnitus

 

Den åbenlyse udfordring ved tinnitus er den konstante og vedvarende lyd dag og nat. Men lige så vigtigt er faktisk følgevirkningerne. Det kan være svært at afkode følgevirkningerne direkte, men bliver de ikke afkodet, kan du lynhurtigt lande i et tinnitus loop, der kontant forstærker sig selv. I yderste konsekvens kan tinnitus blive generende i en sådan grad, at det kan medføre alvorlig stress, isolation fra sociallivet eller ufrivillig tilbagetrækning fra arbejdslivet. Er tinnitus også ledsaget af nedsat hørelse, kan det yderligere give problemer med at deltage i hverdagens kommunikationssituationer – og de helt almindelige samtaler med andre mennesker bliver en udfordring.

Derfor er det vigtigt, at afkode tilstanden, finde frem til årsagerne og starte en tinnitus livsmestring, hvor tinnitus tilstanden ikke længere er i et loop, men derimod tager dig i hånden.

Følgevirkninger ved tinnitus kan være:

 • Stress
 • Ængstelse, irritation, vrede og desperation
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnforstyrrelser
 • Hyperacusis
 • Ubehag og smerteoplevelse ved at være til stede i støjfyldte områder
 • Problemer med at være i stilhed
 • Problemer med hørelsen

Tinnitus og stress

Ved svær tinnitus kan der opstå en række fysiske og psykiske følgevirkninger – stress er bare én af de følger. Tager vi udgangspunkt i stress og tinnitus som eksempel, så har de en konstant negativ påvirkning af hinanden, og derfor ender man hurtigt i en negativ cyklus.

Stress og tinnitus er to af vor tids mest udbredte sundheds- og trivselstrusler.

%

af den danske befolkning har symptomer på alvorlig stress

danskere er sygemeldt hver dag på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø

danskere er ramt at tinnitus

Stress og tinnitus har ofte psykiske og sociale konsekvenser, og det giver udfordringer i forhold til familie, job, socialliv og helbred. Såvel stress som tinnitus har ingen alder, og rammer både børn, unge og voksne.

Flere behandlingsmetoder

Det ér muligt at bryde det negative loop og opnå væsentligt forbedret trivsel med tinnitus. Her søger vi gerne mod forløb i stress management eller kognitiv tinnitus terapi. Jeg har også taget helt nye behandlingsmetoder i brug, nemlig metakognitiv terapi og metakognitive gruppeterapiforløb.

Tinnitus
Lydfølsomhed
Stress

Har du også brug for effektiv og langsigtet hjælp NU?

Vi har taget det bedste fra ordinær stresscoaching, CBTT, Metakognitiv terapi, NLP, Enneagrammet – persontyper og stressreaktioner, gennemprøvet teori og praksis – og kan nu tilbyde dette unikke forløb for mennesker med tinnitus og lydfølsomhed og stress.

Ring 50 52 53 53  eller skriv på info@stresscenterdania.dk for at få mere at vide.

Effektivisering uden stress

Virksomhed

 • Foredrag
 • Workshop
 • Kurser
 • Teamtrivsel
 • Ledersparring
 • Coaching