Medarbejder

Individuel Coaching

Coaching forløb

– for den enkelte medarbejder

Vores målrettede stressbehandling og stresscoaching af medarbejdere styres med kyndig hånd af vores erfarne stresscoaches.

Når en medarbejder med fx en stresssygemelding begynder i et coachingforløb, iværksættes i første omgang en stressscreening: Er der overhovedet tale om stress?

Dernæst igangsættes den akutte krisehjælp, hvor der tages hånd om den enkeltes symptomer og reaktioner. Herefter kortlægges de dybereliggende årsager til symptomer og reaktioner. Dette sker via styret coaching, hvor omdrejningspunktet i samtalen er at hjælpe medarbejderen til at håndtere nuværende og fremtidige stresskilder.

Kompetence-udvikling

– for den enkelte og teamet

tekst mangler

“Den enkelte leder har stor gavn af at blive klædt på til at iagttage og spørge ind til medarbejdernes trivsel.”

Ingelise Isak, underviser og Systemic Enneagram and NLP Master Coach